Drentse onderwijsinstellingen bundelen krachten voor goed techniek onderwijs in Drenthe

Dutch TechZone Vierkant vol Gas

ASSEN / HOOGEVEEN –Stenden Hogeschool, Alfa-college en Drenthe College ondertekenden vandaag een intentieverklaring waarmee zij zich maximaal willen inspannen om het techniek onderwijs nog nauwer te laten aansluiten bij de wensen van het Drentse bedrijfsleven. De drie onderwijsinstellingen zoeken hierbij de aansluiting bij Dutch Techzone.

Uitgangspunt is dat de onderwijsinstellingen versterkt gaan inzetten op een optimale aansluiting tussen het onderwijs en de wensen van het bedrijfsleven binnen de provincie Drenthe.

De onderwijsinstellingen willen daarbij een aantal initiatieven nader uitwerken, zoals:

  • het starten van opleidingen Associate Degree,
  • het gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren van voor de maakindustrie relevante keuzedelen,
  • het ontwikkelen van aansluitmodules van mbo naar hbo,
  • het aanbieden van kort-cyclische opleidingen,
  • het uitrollen van een didactisch concept dat aansluit bij Dutch Tech Zone, waarbij studenten

in projectvorm relevante opdrachten voor het bedrijfsleven uitvoeren.

De onderwijsinstellingen willen bij de ontwikkeling van deze initiatieven aanhaken bij de Dutch Techzone, zodat optimaal kan worden aangesloten bij de wensen en visies van het bedrijfsleven.

Stenden Hogeschool, Alfa College en Drenthe College werken binnen het project nauw samen om de nieuwe initiatieven uit te werken en op de markt te zetten.

Kennispoort Drenthe