New eMMergy

07-11-19

Samenwerken door bedrijven, kennisinstellingen en overheid is essentieel  voor een succesvolle energietransitie. Oplossingen vragen soms om van mondiaal denken  terug te gaan naar regionaal of lokaal handelen om resultaat te behalen. En waar liggen de kansen voor bedrijven en organisaties om mee te bouwen aan succesvolle oplossingen?

Bekijk voorlopige programma of meldt u direct aan.

< Terug naar agenda

Kennispoort Drenthe