Dutch Techzone – nieuwe naam voor regio Vierkant voor Werk

Dutch Techzone, regio van excellent vakmanschap. Dit is vanaf 1 januari 2018 de nieuwe naam van Vierkant voor Werk. Onder die naam werken bedrijven, kennisinstellingen en gemeenten in de regio Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen samen aan een economisch sterke regio. Onderling zijn ze verbonden door de specialistische en hoogwaardige (maak)industrie die de regio rijk is. Een industriële topregio, mogelijk gemaakt door excellent vakmanschap. De regio wil onder de nieuwe naam furore maken en daarmee ondernemers en vakmensen aan zich binden.

De naam Dutch Techzone is gekozen door de leden van de Program Board. De naam doet recht aan de economische vitaliteit van de regio, versterkt door excellent vakmanschap.

Samen werken aan een sterke en innovatieve regio

De economische ontwikkeling van de regio vraagt om aandacht en zorg. De regio is sterk in (maak)industrie; hier liggen volop kansen om de economische structuur te versterken en meer banen te creëren. Dat vraagt wel om extra inzet. Het was in 2016 reden om de samenwerking Vierkant voor Werk te starten die vanaf 1 januari 2018 verder uitgerold wordt onder de naam Dutch Techzone. Via het Ministerie van Economische Zaken, Provincies Drenthe en Overijssel en regionale verbanden zijn er verbindingen met het landelijk, provinciaal,regionaal en lokaal beleid. Speerpunten in het programma zijn ondernemerschap, kennis en onderwijs, vestigingsklimaat en de samenwerkingscultuur en positionering van het gebied.

Gezamenlijke aanpak

Aan het stuur van Dutch Techzone staat de Program Board, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Het bedrijfsleven wordt vertegenwoordigd door Mischa Baert (Fokker, Hoogeveen), Peter Cool (Intergas, Coevorden), Jan van de Maat (Hartu, Emmen) en Rob Spekreijsse (Rollepaal, Dedemsvaart). De kennisinstellingen worden vertegenwoordigd door Klaas Wybo van der Hoek (Stenden Hogeschool), Christien de Graaff (Alfa-college) en Albert Bruins Slot (Drenthe College). Namens de overheden hebben gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe, wethouder Jan Zwiers van Coevorden, wethouder Bouke Arends van Emmen, burgemeester Peter Snijders van Hardenberg en wethouder Bert Otten van Hoogeveen zitting in de board. De Program Board deelt de visie dat de regio en de maakindustrie een krachtige impuls kan krijgen door deze krachtenbundeling van onderwijs, ondernemers en overheid en door te werken vanuit de vraag en behoefte van ondernemers. Het programmabureau van Dutch Techzone stimuleert samenwerking en draagt bij door deskundigheid te leveren en mee te werken in projecten die bijdragen aan de economische vitaliteit van de regio. De afgelopen periode heeft het programmabureau in samenwerking met alle partners hiermee een begin gemaakt en gaat hiermee volop verder de komende tijd. Het programmabureau van Dutch Techzone is gevestigd in het gebouw van Stenden Hogeschool in Emmen. Dutch Techzone werkt nauw samen met de kennis- en innovatie adviseurs van Kennispoort Drenthe en Kennispoort Regio Zwolle.

Kennispoort Drenthe